Új jelszó kérése
Kategóriák
Nyitvatartás

1098 Budapest, IX.ker.

Dési Huber István u. 7.

Hétköznap 9-17 óráig,

szombaton 9-14 óráig.

----------------------------

A VII.ker. Damjanich

utcai könyvesbolt

bezárt.

Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
TOP termékek
Házhozszállítás

ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar jegyzetei

Fő kategória >Könyvek >ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar jegyzetei

Sorrend:

  A beszédészlelési és beszédmegértési folyamat zavarai és terápiája

A vizsgálati módszerek kidolgozásával és alkalmazásával lehetőség nyílt a dekódolási mechanizmus zavarainak feltárására: tipizálásra, előjelzésre, korai felismerésre és a következmények megfogalmazására. A szerző célja mindezek leírása; az egyes részfolyamatokra vonatkozó egységes rendszerezés.
A könyv igyekszik egységesíteni és általánosan használttá tenni a tárgyalt folyamatokkal kapcsolatos szakszavakat és szakkifejezéseket. Ehhez nélkülözhetetlen azok egyértelműsítése. Beszédészlelésen a jelentés nélküli nyelvi egységek felismerését, azonosítását értjük. A felismerés és azonosítás szavak szinonimák, egymással felcserélhetők, jelentésük megegyezik. Beszédmegértésen a jelentéses nyelvi egységek megértését és értelmezését értjük. A megértés és értelmezés a folyamatnak két különböző, egymással hierarchikus viszonyban lévő szintje. A percepció szót – kompromisszum eredményeként – a teljes beszédészlelési és beszédmegértési folyamat jelentésében használjuk, azaz a percepció szó értelmezésünkben tartalmazza mind a beszédészlelési, mind a beszédmegértési folyamatokat.

 
955 Ft
A Bobath módszer

A könyv a Bobath házaspár által alkalmazott reflexterápiát tartalmazza."Az a felismerés, hogy az agyi bénult gyermek nem az egyes izmok gyengeségében szenved, hanem sérült idegrendszere talaján egész fejlődésmenete károsodást szenved, döntően megváltoztatta a szakemberek szemléletét és teljesen új terápiás iskolát hozott létre."

 
925 Ft
A Braille-írás és -olvasás

Részlet a könyv ajánlójából:" A tankönyv két nagy egységből épül fel. Az első,nagyobb terjedelmű része -a tankönyv fő váza, amely a tananyagot is tartalmazza - tematikusan felépített fejezetekből áll. A könyv középpontja maga a Braille-írás és -olvasás, mely a modellálható írás és olvasás egy fajtája, így előtte röviden megismerkedünk az írásrendszerekkel és olvasási modellekkel. Ezután bemutatásra kerülnek a napjainkban használatos tapintható írásfajták, illetve azok is , amelyek nem terjedtek el. Olvashatunk továbbá Louis Braille életéről és a Braille-írásrendszer megszületéséről...."

 
2 310 Ft
A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze

A Bender A-, a Budapesti Binet-, a Frostig-, a Goodenough-, a SON- és a Prefer-tesztek összehasonlító vizsgálata.- 141 oldal, puha kötés

 
1 900 Ft
A fejlődéstan alapjai

"Rövidségre és a bőséges ábraanyaggal jó szemléltetésre törekedtem. Könyvem főiskolai hallgatók számára készült tankönyv. Ajánlhatom azonban a gyakorló gyógypedagógusnak már csak azért is, mert napi munkája során gyakran találkozik fejlődési rendellenességekkel."

 
3 800 Ft
A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái

"Ennek a tanulmánygyűjteménynek az a célja, hogy segítsen a gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémáinak öntevékeny tanulmányozásában, nem pedig az, hogy kész anyagot adjon, amelyet a hallgatónak csak bevésnie és reprodukálnia kellene."

 
1 990 Ft
A hallássérült gyermekek integrációja
"Jelen munka célja,hogy a hallássérült gyermekek integrált oktatás-nevelése területén megvalósuló hazai gyakorlatról általánosítható tapasztalatokat tegyen hozzáférhetővé, s ezek elemzésével hozzájáruljon a meglévő gyakorlat megváltoztatásához,a hallássérült gyerek integrált nevelésének szélesebb körűvé válásához."-128 oldal, puha kötés 
1 380 Ft
A hallássérült gyermekek korai fejlesztése

A könyv tartalma:

  • Fiziológiai alapok
  • A korai fejlesztés kettős szerepe:
  • A tanácsadás és az irányítás
  • A korai fejlesztés auditív-verbális módszerei
  • Általános nevelési feladatok
 
4 335 Ft
  A látássérült gyermekek matematikatanulása, -tanításának módszertana

Részlet a könyv ajánlójából: "Ez a könyv a látássérült gyermekek matematikatanulásának, -tanításának kérdéseit taglalja. Bemutatja a matematikai kompetenciák fejlődésének sajátosságait a "nem-látás" és a "másképpen látás" feltételei között. Elemzi azokat az eljárásokat, tanításszervezési módszreket, tan- és munkaeszközöket, amelyek vak és gyengénlátó gyermekek matematikatanulási folyamatát támogatják."

 
2 310 Ft
  A rituálinnovatív terápia ( RIT ) eredményessége a logopédiában

"A következőkben egy eddigegyedülálló módszernek a rituálinnovatív terápiának dadogó gyerekek, dadogók és hadaró fiatalok kezelésére adaptált változatát és hatékonyságának vizsgálatát szeretném bemutatni." 

 

 

 
670 Ft
A tanulási zavarok terápiája

"Az általunk ismertetett fejlesztő eljárások a pszichomotoros fejlődés 3 alapterületére vonatkoznak. Ezek a nagymozgás, szenzomotoros integráció, perceptuomotoros készségek. A kiadványban összegyűjtött fejlesztési gyakorlatok szóbeli instrukciókat tartalmaznak. Ezért elsősorban óvodás és iskoláskorú gyermekekre vonatkoznak. Tartalmuk szerint viszont igen jól adaptálhatók fiatalabb, illetve szóbeli megértésben akadályozott gyermekekre is."

 
1 900 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés