Nyitvatartás

1098 Budapest, IX.ker.

Dési Huber István u. 7.

Hétköznap 9-17 óráig.

Szeptember  1-ig

szombatonként 

ZÁRVA !

Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
TOP termékek
Házhozszállítás

ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar jegyzetei

Fő kategória >Könyvek >ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar jegyzetei

Sorrend:

 Fogyatékosság és társadalom 3-4. A fogyatékosságtudomány és a gyógypedagógia folyóirata

A kiadvány elfogyott! 

Tartalom:

 

Szerkesztői előszó

Cselekvőképesség és társadalom

Kutatás

Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek jogképességének és cselekvőképességének szabályozása

A támogatott egyetemes cselekvőképesség új paradigmájának konstrukciója

Ideák

Nemzetközi példák a támogatott döntéshozatali rendszer kialakítására

A gondnokság mint fogyatékosságpolitika, avagy Maschke másképp

Dokumentumok

2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről III. fejezet

Civil munkacsoport: A gondnoksági rendszer módosításásnak javasolt alapelvei

Választójog - egyenlő eséllyel ?

......

 
Nincs raktáron
-50%
 Tanulmánygyűjtemény az inadaptált serdülők pedagógiája köréből

"A tanulmányok sokrétűen mutatják be a társadalom és az egyének közötti kölcsönhatások törvényszerűségeit, ezáltal tudományos keretekben leírhatóvá és megérthetővé válik a neurotikus és az antiszociális személyiség inadaptációja, s kibontakozhatnak a kreatív, korszerű reszocializáló módszerek."

 
4 365 Ft
Akció: 2 180 Ft
Kezdete: 2018.05.30
A készlet erejéig!
Fogyatékosságtudomány Interdiszciplináris bevezető

Dan Goodley, a szerző így ajánlja könyvét a magyar olvasóknak:

"A fogyatékosság társadalmi-kultúrális, személyes, megtestesült fiziológiai vagy pszichológiai jelenség. A fogyatékosságtudomány arra serkent, hogy elgondolkozzunk rajta: normálisan - vagy ha tetszik, normatívan - miként értelmezzük testünket, elménket, kapcsolatainkat, a közösségeket és a gazdasági prioritásokat.

És arra ösztönöz, hogy elkondolkozzunk, lehet-e nem normatívan is élni.

A fogyatékosság a reflektív rácsodálkozás pillanatait kínálja, mert megzavarja a hétköznapok normatív, mindennapi, modén mintáit.

A fogyatékosságtudomány újra megerősíti az arra vonatkozó tudásunkat, hogy mit is jelent napjainkban embernek lenni. De egyben túl is mutat a kiüresedett, hagyományos és normatív elveken, és az emberről izgalmas, megújító elképzeléseket kínál."

 
4 500 Ft
 A beszédészlelési és beszédmegértési folyamat zavarai és terápiája

A vizsgálati módszerek kidolgozásával és alkalmazásával lehetőség nyílt a dekódolási mechanizmus zavarainak feltárására: tipizálásra, előjelzésre, korai felismerésre és a következmények megfogalmazására. A szerző célja mindezek leírása; az egyes részfolyamatokra vonatkozó egységes rendszerezés.
A könyv igyekszik egységesíteni és általánosan használttá tenni a tárgyalt folyamatokkal kapcsolatos szakszavakat és szakkifejezéseket. Ehhez nélkülözhetetlen azok egyértelműsítése. Beszédészlelésen a jelentés nélküli nyelvi egységek felismerését, azonosítását értjük. A felismerés és azonosítás szavak szinonimák, egymással felcserélhetők, jelentésük megegyezik. Beszédmegértésen a jelentéses nyelvi egységek megértését és értelmezését értjük. A megértés és értelmezés a folyamatnak két különböző, egymással hierarchikus viszonyban lévő szintje. A percepció szót – kompromisszum eredményeként – a teljes beszédészlelési és beszédmegértési folyamat jelentésében használjuk, azaz a percepció szó értelmezésünkben tartalmazza mind a beszédészlelési, mind a beszédmegértési folyamatokat.

 
955 Ft
A Bobath módszer

A könyv a Bobath házaspár által alkalmazott reflexterápiát tartalmazza."Az a felismerés, hogy az agyi bénult gyermek nem az egyes izmok gyengeségében szenved, hanem sérült idegrendszere talaján egész fejlődésmenete károsodást szenved, döntően megváltoztatta a szakemberek szemléletét és teljesen új terápiás iskolát hozott létre."

 
925 Ft
A Braille-írás és -olvasás

Részlet a könyv ajánlójából:" A tankönyv két nagy egységből épül fel. Az első,nagyobb terjedelmű része -a tankönyv fő váza, amely a tananyagot is tartalmazza - tematikusan felépített fejezetekből áll. A könyv középpontja maga a Braille-írás és -olvasás, mely a modellálható írás és olvasás egy fajtája, így előtte röviden megismerkedünk az írásrendszerekkel és olvasási modellekkel. Ezután bemutatásra kerülnek a napjainkban használatos tapintható írásfajták, illetve azok is , amelyek nem terjedtek el. Olvashatunk továbbá Louis Braille életéről és a Braille-írásrendszer megszületéséről...."

 
2 310 Ft
A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze

A könyv elfogyott, új kiadás nem várható !

A Bender A-, a Budapesti Binet-, a Frostig-, a Goodenough-, a SON- és a Prefer-tesztek összehasonlító vizsgálata.

 
1 900 Ft
Nincs raktáron
A fejlődéstan alapjai

"Rövidségre és a bőséges ábraanyaggal jó szemléltetésre törekedtem. Könyvem főiskolai hallgatók számára készült tankönyv. Ajánlhatom azonban a gyakorló gyógypedagógusnak már csak azért is, mert napi munkája során gyakran találkozik fejlődési rendellenességekkel."

 
3 800 Ft
A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái

"Ennek a tanulmánygyűjteménynek az a célja, hogy segítsen a gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémáinak öntevékeny tanulmányozásában, nem pedig az, hogy kész anyagot adjon, amelyet a hallgatónak csak bevésnie és reprodukálnia kellene."

 
1 990 Ft
A hallássérült gyermekek integrációja
"Jelen munka célja,hogy a hallássérült gyermekek integrált oktatás-nevelése területén megvalósuló hazai gyakorlatról általánosítható tapasztalatokat tegyen hozzáférhetővé, s ezek elemzésével hozzájáruljon a meglévő gyakorlat megváltoztatásához,a hallássérült gyerek integrált nevelésének szélesebb körűvé válásához."-128 oldal, puha kötés 
1 380 Ft
A hallássérült gyermekek korai fejlesztése

A könyv tartalma:

 • Fiziológiai alapok
 • A korai fejlesztés kettős szerepe:
 • A tanácsadás és az irányítás
 • A korai fejlesztés auditív-verbális módszerei
 • Általános nevelési feladatok
 
4 335 Ft
 A látássérült gyermekek matematikatanulása, -tanításának módszertana

Részlet a könyv ajánlójából: "Ez a könyv a látássérült gyermekek matematikatanulásának, -tanításának kérdéseit taglalja. Bemutatja a matematikai kompetenciák fejlődésének sajátosságait a "nem-látás" és a "másképpen látás" feltételei között. Elemzi azokat az eljárásokat, tanításszervezési módszreket, tan- és munkaeszközöket, amelyek vak és gyengénlátó gyermekek matematikatanulási folyamatát támogatják."

 
2 310 Ft

Sorrend: