Nyitvatartás

1098 Budapest, IX.ker.

Dési Huber István u. 7.

Hétköznap 9-17 óráig.

Szeptember  1-ig

szombatonként 

ZÁRVA !

Augusztus

10-től 20-ig

 üzletünk szabadság miatt zárva tart.

.

Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
TOP termékek
Házhozszállítás

ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar jegyzetei

Fő kategória >Könyvek >ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar jegyzetei

Sorrend:

 A rituálinnovatív terápia ( RIT ) eredményessége a logopédiában

"A következőkben egy eddigegyedülálló módszernek a rituálinnovatív terápiának dadogó gyerekek, dadogók és hadaró fiatalok kezelésére adaptált változatát és hatékonyságának vizsgálatát szeretném bemutatni." 

 

 

 
670 Ft
A tanulási zavarok terápiája

"Az általunk ismertetett fejlesztő eljárások a pszichomotoros fejlődés 3 alapterületére vonatkoznak. Ezek a nagymozgás, szenzomotoros integráció, perceptuomotoros készségek. A kiadványban összegyűjtött fejlesztési gyakorlatok szóbeli instrukciókat tartalmaznak. Ezért elsősorban óvodás és iskoláskorú gyermekekre vonatkoznak. Tartalmuk szerint viszont igen jól adaptálhatók fiatalabb, illetve szóbeli megértésben akadályozott gyermekekre is."

 
1 900 Ft
 A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai

"A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai "c., kutatási eredményeket bemutató szerkesztett kötet.

A kötet tartalma:

 • ZÁSZKALICZKY PÉTER:  Egy ikerkutatás margójára
 • HORVÁTH PÉTER: Társadalmi integráció és fogyatékosságügyi politika 
 • KEREKI JUDIT: Intézményi jellemzők az értelmi fogyatékos emberek ellátórendszerében
 • KATONA VANDA: "mindent megkapunk, csak, mondom, a szabadság hiánya..." Felnőtt értelmi fogyatékos személyek életútjainak feltérképezése 
 • PAPP GABRIELLA - PERLUSZ ANDREA: "...mindenképpen figyelni kell a folyamatokat és reagálni kell..."Kooperáció- és konkurenciafolyamatok a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézményekben
 • SZEKERES ÁGOTA - PERLUSZ ANDREA - TAKÁCS ISTVÁN:"...egy ideális világban csak így szabadna tanítani..."Gyógypedagógusok véleménye az integrációval kapcsolatban
 • SCHIFFER CSILLA:"...az értelmét akkor kezdtem látni "Kooperáció- és konkurenciafolyamatok a befogadó pedagógusok nézőpontjából
 • TAKÁCS ISTVÁN - SZEKERES ÁGOTA - PERLUSZ ANDREA:"...tehát ez egy ilyen rózsaszín felhő..."Szülők véleménye gyermekük gyógypedagógiai ellátásáról


Mellékletek
Interjúk a társadalmi integrációt vizsgáló kutatásból
Interjúk az iskolai integrációt vizsgáló kutatásból

 
 Aki olvassa,értse meg...." Csányi Yvonne köszöntése

Dr. Csányi Yvonne kiemelkedő színvonalúoktatói és tudományos kutatói munkássága a gyógypedagógusok képzésében és a gyógypedagógiai gyakorlatban ,illetve a szakmai továbbképzésekben nemcsak hazánkban,hanem külföldön is ismert és elismert. Kimagaslóan eredményes nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezője és koordinátora,elméleti és gyakorlati szaktekintély. A könyv Csányi Yvonne születésnapja alkalmából jelent meg,tisztelegve szakmai munkássága előtt .

 
3 685 Ft
Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák

A kötet tárgya két fontos tendencia találkozásánál helyezkedik el. Egyik a társadalom digitális társadalommá válása, a másik pedig szembesülésünk a kérdésekkel, amelyeket az emberi képességek változatossága, s különösen a tipikustól eltérő adottságok és képességek vetnek fel. az oktatás világában is látjuk ezeket a folyamatokat. Egyre több, a tipikustól eltérő képességmintázatú tanuló van a többségi oktatásban, miközben az oktatás egyre inkább használja a digitális technológiákat, s maga is formálódik általuk.

Rendkívül fontos, hogy e két folyamat ne kerüljön konfliktusba egymással, eredőjük pozitív legyen. Korszerű kutatásmódszertanok alkalmazásával, racionális vitákat folytatva kell megbízható válaszokat kapnunk a felmerülő kérdésekre, és hatékony gyakorlati módszertanokat kell kialakítanunk. Célunk, hogy bemutassuk, miként segíthetik mobilalkalmazások a sajátos nevelési igényű (elsősorban autizmussal vagy intellektuális képességzavarral élő) tanulók tanulási és adaptációs folyamatait a többségi oktatási környezetben. Célközönségünk a digitális technológiák és a módszertani innováció iránt nyitott pedagógusok, a gyermekük számára hathatós támogatási módszereket kereső szülők, a területtel ismerkedő (leendő) szakemberek és a mobilalkalmazásokkal összefüggő technológiákban jártas olvasók közössége. Minden helyzetben sikerrel alkalmazható recepteket nem tudunk adni. a hangsúlyt azokra a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai módszertani és szemléletmódbéli elemekre helyeztük, amelyek biztosíthatják, hogy a „humán nyereség” a lehető legnagyobb legyen.

 
3 050 Ft
 Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei
 A nevelés-oktatás hatásrendszerében a testnevelés és az egészséges életmódra nevelés integráltan jelenik meg. A testkultúrára nevelést a  fogyatékosság és az egészségkárosodás tartalmában, módszereiben, eszközeiben is módosíthatja, és a fogyatékosságtól függő adaptációt  tehet indokolttá.
 A könyv fejezetei fogyatékosságspecifikus feldolgozásban mutatják be a  fogyatékos gyermekek és tanulók testkulturális nevelésének jellemzőit, fizikai aktivitásra nevelését, valamint a fogyatékos személyek szabadidő- és versenysportjának alapismereteit, sportszervezési-versenyrendezési és tartalmi sajátosságait. A fogyatékos emberek rehabilitációja érdekében végzett sporttevékenységből alakultak ki és fejlődtek a fogyatékos emberek sportjának mai formái, az adaptált fizikai aktivitástól a szabadidős tevékenységekig, a legmagasabb szintű versenysportig. Világszerte megteremtődtek a szervezett sportolás tárgyi, személyi és szervezeti feltételei, a versenyrendszerek és szabályok, amelyek a  kor kívánalmainak megfelelően folyamatosan fejlődnek, alakulnak, módosulnak. E folyamat szakmai hátterét kívánjuk könyvünkben  összefoglalni.
 
3 950 Ft
Az elutasított test

Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról

Részlet a bevezetőből: "Ez a könyv a fogyatékosságot feminista filozófiai szempontból tárgyalja . A fogyatékossának azzal a területével foglalkozik , amely engem leginkább érdekel . Abban az értelemben elméleti munka , hogy nem állítom , pusztán a tények feltárásával meg lehetne érteni a világot . Ugyanakkor gyakorlati jellegű, hiszen a fogyatékossággal ésa nem fogyatékossággal élő embereknek nyújtana konkrét segítséget. A könyvet elsősorban nem filozófusoknak írtam ( bár nagyon boldog lennék, ha ők is elolvasnák), igyekeztem hogy minden érdeklődő ,művelt ember számára érthető legyen."

A szerző

 
2 480 Ft
 Az én házam és a te házad Képzőművészeti pedagógiai terápia
Képzőművészeti pedagógiai terápia  
1 840 Ft
 Cochleáris implantácón átesett gyermekek terápiája és fejlődése

Egy Soros projekt két éves munkájának erdményei. Magyarországon az első olyan tanulmánykötet, amely kizárólag a cochleáris implantáció témájával foglalkozik.

 
1 560 Ft
Dysarthria szöveggyűjtemény

Szöveggyűjtemény

"A válogatás elsődleges szempontja az volt, hogy a dysarthria meghatározásával, felosztásával, diagnózisával valamint a kezelésével kapcsolatos tanulmányok egyaránt szerepeljenek a szöveggyűjteményben."

 
1 045 Ft
 Életkilátás-életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében

A könyv címe szerint Életkilátás-Életkísérés-t jelent, azoknak a felnőtt embereknek az életében, akik intellektuális, valamint kapcsolatteremtő képességeik szűkössége miatt a közösségben gyengén tudnak érvényesülni, munkát találni, és erősen rászorulnak környezetük támogatására. A könyv tankönyvként használható a gyógypedagógusok, fogyatékosokkal foglalkozó szociális szakemberek képzésében,a különféle továbbképzésekben. Tájékoztatja a családokat, közösségeket, az intézmények munkatársait, ahol az akadályozott, sérült felnőttek élnek, ahol nekik segítenek.

 
5 115 Ft

Sorrend: