Nyitvatartás

1098 Budapest, IX.ker.

Dési Huber István u. 7.

Hétköznap 9-17 óráig.

Szeptember  1-ig

szombatonként 

ZÁRVA !

Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
TOP termékek
Házhozszállítás

Óvodapedagógia

Fő kategória >Könyvek >Óvodapedagógia

Sorrend:

A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában

Könyvünk bemutatja, hogy milyen alapokon nyugszik a gyermek tudásvágya és hogyan fejlődnek a tanulási motívumai.

Rávilágít  az óvoda lehetőségeire a tudásvágy megalapozásában, és az óvodapedagógus megváltozott szerepére, amelyet a tanulás megszervezésében, a tanulásirányítás módjában és hatásrendszerében előnyös alkalmaznia.

 
2 880 Ft
A gyermekekkel együtt tervezzük óvodai életünket
Ez a kötet kilép a tervezés hagyományos módjaiból. Pivókné Gajdár Klára negyvenéves hivatásának tapasztalatait, egyre gazdagodó, egyre korszerűbbé váló óvodapedagógusi szervezőmunkájának nevezetes állomásait mutatja be úgy, hogy láthatóvá válik az óvodai tanulás tág értelmezése. Az óvodában a tanulás tág foka jelenti aszociális, kognitív, mozgásos, az érzelmek tanulását is, amely ilyen irányú tapasztalok megszerzésével, az átélés lehetőségével párosul. A könyvben a kolléganő példája szemléletesen példázza ezt. Sok ötlet, kínált/választható tevékenységek, együttes tervezés és együttmunkálkodás, élményekben dús programok a 3-7 éves gyerekeknek, akik saját fejlődési állapotuknak megfelelően vesznek részt benne, miközben kutatnak, felfedeznek, vizsgálódnak, tapasztalnak, véleményt mondanak, javaslatokat tesznek, megosztják saját élményeiket társaikkal, és felelősen döntenek, kipróbálnak, megvalósítanak.

 

Vagyis ez a kézikönyv napnál világosabban bizonyítja, miért is kaptuk kézhez diplománkat: azért, hogy
– a gyermekek fejlődését elősegítsük,
– tapasztalatszerzéseikhez tág teret és lehetőséget teremtsünk,
– s mindezt úgy, hogyne fel-fellobbanó „információátadó” késztetéseinket valósítsuk meg, s ne azt várjuk el eközben, hogy a gyermek „befogadó” legyen,
– hanem velük együtt tervezve, az őket érdeklő tevékenységekben mélyedhessenek el, ezáltal fejlődhessenek, kibontakozhasson személyiségükben rejlő minden lehetőség.
 
1 950 Ft
  A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze

A DVD tartalmazza:

  • a szakmai összejövetel plenáris ülésének előadásait,
  • a szekcióülések részleteit,
  • és csatolt fáljban az összejövetelhez tartozó szakanyagokat és dokumentumokat.
 
2 100 Ft
A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában
A gyermekekek fejlesztési lehetőségei közül kiemelkedő helyen kell számításba vennünk a vizuális nevelést és a barkácsolást, mert e tevékenységek az óvodai nevelés irányelvei mentén fejtik ki pozitív hatásukat.
Az óvodai nevelési folyamatnak három fontos része van: a tapasztalatszerzés, az elemi általánosítások és a gyakorlás. Ezeket az egymásba fonódó tevékenységeket a gyerekekkel végzett valamennyi nevelési területen megfigyelhetjük és alkalmazzuk, de a vizuális nevelés, a barkácsolás során végzett játékok bizonyulnak a leggazdagabb lehetőségeknek a cselekvéses tapasztalatszerzésre.
Az óvodai vizuális nevelés feladata az esztétikai fogékonyság kialakítása, az esztétikai érdeklődés felkeltése és az, hogy az esztétikai élményeket észrevegyék és befogadják a gyerekek. A barkácsolás tevékenysége ebben is nagy figyelmet igényel a pedagógustól.
A könyv szerzői nagy hangsúlyt fektettek az anyagok csoportosítására, egymással variálhatóságára. Törekedtek az egyszerűségre, hogy minden óvodában meglévő, vagy könnyen beszerezhető anyagokkal dolgozhassunk. Mégis legfontosabb elvük a szép, esztétikai élményt is nyújtó darabok elkészítése volt! Minden technikánál feltüntették a felhasznált eszközöket, kellékeket, mert ez megkönnyíti a pedagógusok tervező munkáját.
 
3 490 Ft
A magyar óvodai projektpedagógia elméleti alapjai
A könyv középpontjában a magyar közoktatás első és egyben meghatározó intézménye, az óvoda áll. Az óvoda, nevelési intézményként a kisgyermekkori tanulás egyik újítója, szemléleti-módszertani fejlődése sok tanulsággal és példával szolgálhat a megoldáskeresőknek. Sokszínű és fejlődő nevelő munkája megérdemli az árnyaltabb megismerést. A magyar óvodák 1996 óta a gyermekközpontú szemlélet általánossá válásával többféle országosan minősített alternatív programok közül választhatnak. Ezek között p... 
A magyar óvodai projektpedagógia gyakorlati jegyei

A magyar óvodák általános pedagógiai hátterének, szakmai kereteinek elemzését végeztük el előző kötetünkben (A magyar óvodai projektpedagógia elméleti alapjai), melyben megállapítottuk a gyermekközpontú szemlélet térnyerését, azok sajátosságait. Most azokat az óvodákat, óvodapedagógusokat és tevékenységük főbb jellemzőit fogjuk megismerni, akik a gyermekközpontú gyakorlatukba beépítették a projekt módszert, a pedagógiai projekteket. Mivel ezekről korábban nem készültek vizsgálatok, nem léteznek kataszterek, nincs civil szervezetük, ahol elérhetőek lennének az óvodák, így az eredmények kiindulópontként, referenciaként szolgálhatnak minden későbbi ezen a területen történő tényfeltáráshoz, elemzéshez. Az óvodai innováció ezen területén „úttörő” szerepet vállalók felkutatása, bevonása után arra törekedtünk, hogy az ismerkedés, értelmezés, bevezetés, beépítés folyamatáról kapjunk képet az érintettektől, úgy hogy az egyéni értelmezés megragadható legyen. A felmutatott tapasztalat azoknak is segítő modell lehet, akik hasonlóra szánják magukat, és a projektpedagógia segítségével kívánják a cselekvésbe ágyazott gyermekszemlélet megvalósítani.
Bevezetés
I. A projekt bevezetésének gyakorlati tapasztalatai az óvodapedagógusok nézőpontja alapján
1.1. Az adatgyűjtés módszertana
1.2. A minta jellemzői
1.3. A kutatás kiinduló feltételezéseinek belső elemei, a hipotézis kibontása
1.4. A főbb változók ismérvei
1.5. A projektpedagógia bevezetését serkentő tényezők az óvodában
1.6. A projekt értelmezése
1.7. A projekt beépítése a helyi gyakorlatba
1.8. A projekt szervezési, módszertani kérdései
1.9. A projektek eredményessége az egyes fázisokban
II. A gyakorlatban alkalmazott projektek jellemzői narratív elemzés alapján
2.1. A megvalósult projektet bemutató óvodák helyi nevelési programja
2.2. A megvalósult projektek fajtái
2.3. A projekttémák és eredetük
2.4. Tervezési ciklusok, a felhasznált tevékenységformák, információs eszközök
2.5. Az óvodapedagógusok és a gyerekek szerepe a projektekben
2.6. A produktumok típusai és a zárás formái
2.7. A projektek értékei, előnyei és nehézségei
III. A magyar óvodákban kialakult projektpedagógiai gyakorlatának módszertani típusai, lehetőségei
3.1. Az óvodai projektek fejlődési típusai
3.2. A kisgyermekkori projekt definíciójának tisztítása
3.3. Az óvodai projektek folyamattípusai
3.4. Ajánlás a kisgyermekkori projektek gyakorlatához
IV. Összegzés
4.1. A projektpedagógia jellemzői a magyar óvodákban
4.2. A megvalósult projektek narratív elemzési eredményei
4.3. Az óvodai projektek tapasztalatok alkalmazásának, továbbfejlesztésének lehetőségei
Irodalomjegyzék
MELLÉKLETEK

 
  A népi játékok és a mozgás funkciója az óvodás korosztály személyiségfejlődésében

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, egy hosszú pedagógiai munka eredményeképp létrejött doktori disszertáció egy része. A szerző harminc éves pedagógiai munkája során mindig fontosnak  tartotta az óvodai zenei nevelésben a hallási érzékelés, a ritmikai- és mozgásfejlesztés lehetséges tevékenységeit. Évekig folyamatosan nyomon követett több óvodás korú gyermekcsoportot vezető óvó- és táncpedagógus munkáját. Hosszú idő óta gyűjtötte a különböző játékokat, amelyek a ritmikus mozgásokat adaptálják, valamint az egyes tájegységek mondókáit, népi játékait. Munkájában a fontosabb szakirodalmakra támaszkodott, s ezeket ötvözte saját  tapasztalataival. E tanulmány központi témája, hogy bemutassa, miként lehetséges, hogy a népi játékok és a hozzájuk kapcsolódó mozgások adaptálása az egyik legkomplexebb fejlesztőerő a 3-7 éves korosztály személyiségfejlődésében. Az itt közölt játékok nem jelentik a kizárólagosan terjesztendő variánsokat, ott ahol helyben más formát ismernek, elsődlegesen annak a megőrzése a cél. A könyv  hasznos lehet  az óvodapedagógusi munka mindennapos gyakorlatában.  

 
A részképességek játékos fejlesztése az óvodában

Fejlesztő játékok részképesség területenként – az ŐSZI környezeti témákhoz illesztve.

részképességek azok az alapvető képességek, amelyek segítségével a magasabb rendű pszichés funkciókat differenciáltan ki tudjuk alakítani. 

A könyvben található közel háromezer fejlesztő játék illeszkedik az aktuális környezeti témához, hisz e köré épül az óvodában valamennyi műveltségterület, de az egyes témákhoz – pl. időjárás, öltözködés, egészség–betegség stb. – kapcsolt feladatok többsége nem csak ősszel, hanem a többi évszakban, más témaköröknél is kitűnően felhasználható.

 
3 800 Ft
A személyes bánásmód kézikönyve

A kézikönyv az alapprogram szellemisége alapján készült sok-sok gyakorlati példával. A példák elemzése során minden új, korszerű vagy kevéssé ismert fogalmat értelmez azért, hogy nevelőmunkánkat segítse az óvodapedagógiai fogalmak tisztánlátása, és így sikeressé válhasson.

 
3 100 Ft
A testnevelés tervezése
 
2 190 Ft
Amit az óvónőnek észre kell venni

Gyűjteményünk célja, hogy az elméleti és gyakorlati tapasztalatainkat összesítve segítséget nyújtsunk az óvodapedagógusoknak megelőzni, időben észrevenni, okosan korrigálni a hiányosságokat. Felhalmozott ismeretanyagunk alapján próbáltuk szakszerűen, mégis mindenki számára közérthetően megfogalmazni azokat az információkat, amelyek segítségével ráismerhetővé és azonosíthatóvá válnak a különböző részképességek és azok hiányosságai, a pszichológiai rendellenességek. A hangsúlyt mégis mindannyian az óvodai megelőző, preventív munkára helyezzük. Az óvónőre, akinek elméleti tudását és gyakorlati tapasztalatait segítünk rendszerezni, és hangsúlyozzuk felelősségét a gyerekeknek nyújtott játékválaszték összeállításánál, a megelőzés munkájában.

 
3 480 Ft
Anyanyelvi játékok gyűjteménye
Anyanyelvi és kommunikációs játékgyűjtemény , melyet a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda pedagógusai állítottak össze.-47 oldal, papír kötés 
1 200 Ft

Sorrend: