Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása (DVD)

Cikkszám: 12785
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása (DVD)

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása (DVD)

Cikkszám: 12785
2 100 Ft

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása a csepeli Hétszínvirág Óvodában: vegyes csoportszervezéssel; projektmódszerrel; a tervezőmunkák bemutatásával.

Az együttnevelés megvalósulásának bemutatása, az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és a dajkák mindennapi munkája természetes élethelyzetben, elfogadó légkörben, amely a diszkriminatív megnyilvánulástól mentes
Négy óvodai csoport délelőtti párhuzamos szervezésű tevékenységeinek szervezése, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadást nyertek.
Vegyes csoportszervezés a projektmódszer alkalmazásával, a gyermekek szabad tevékenységválasztásával, az általuk készített játékeszközökkel.
Látható a gyógypedagógus csoportba történő bekapcsolódása a délelőtt tevékenységeiben, fejlesztése a csoport légterében, de elkülönülten, valamint egyéni fejlesztése a csoporton kívül, és a csoportos fejlesztése az autizmus spektrumzavarral rendelkező gyerekek csoportjával.
Megszólal az óvodavezető és a gyógypedagógus, kísérve és magyarázva az óvodai élet nevelőmunkáját és hitvallását.

A DVD-n csatolt file-ban megtalálhatók az egyes csoportok tervei, amelyek a minősítési eljárás alapján a portfólióban előírt formai szempontokat figyelembe veszi. Így:
– csoportprofil,
– az aktuális projekt terve,
– a délelőtt megvalósuló egy tevékenység vázlata, reflexiója,
– a gyógypedagógus egy gyermekének esetleírása, egyéni fejlesztési terve, fejlesztési tevékenységének leírása.