Nyitva tartás

1098 Budapest

Dési Huber utca 7.

Hétköznap:
9 - 17 óráig

Szombaton:
9 - 14 óráig

TOP termékek

Házhozszállítás

Magyar nyelvtan feladatgyűjtemény. 5-8. osztály

Magyar nyelvtan feladatgyűjtemény. 5-8. osztály
Magyar nyelvtan feladatgyűjtemény. 5-8. osztály

A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott szavakkal, mondatokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak 5-8. osztályig. 5-6. évfolyam: 1-2. Mondatok fajtái (egyszerű, összetett) 3-5. Szavak fajtái (jelentés szerint, hangutánzó, hangfestő, egyszerű, összetett) 6-8. Toldalékok és jelek fajtái, képzett szavak 9. Névszók ragjainak fajtái 10., 12. Magas, mély, vegyes hangrendű szavak 11. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók 13-14. Köznevek, tulajdonnevek fajtái 15. Névelők pótlása 16. Melléknevek fokozása 17-18. Számnevek és névmások kiválasztása, fajtái 19. Személyes névmás alakjai 20. Főnévi, melléknévi, számnévi névmások 21-24. Tárgyas, alanyi igeragozás, igeidők, igemódok 25-26. Kijelentő módú, feltételes módú igék 27. Igekötős igék szerepe 28. Határozószók 29. Igenevek fajtáinak felismerése 30-34. Helyesírás (főnevek, számnevek, igék, hasonulás, j, ly) 35-36. Mondatelemzés, elemzés (szófaj, mondatrész) 7-8. évfolyam: 1. Mondatfajták (tő, bővített, hiányos, tagolt, ...) 2-4. Alany, állítmány, tárgy kiválasztása és fajtái 5-6. Tárgyas és tárgyatlan igék 7-14. Határozók kiválasztása (hely, idő, eszköz, társ, mód, állapot, ok, cél, részes, állandó) 15. Egyéb határozók (szám, hasonlító, fok,...) 16-19. Mondatban levő jelzők kiválasztása (minőség, mennyiség, birtokos) 17. Értelmező kiválasztása 20. Szószerkezetek (mellé-, hozzá- és alárendelő) 21. Mondatelemzés ábrázolással 22. Összetett mondatok fajtái (alá-, mellérendelő) 23-25. Mellé- és alárendelő mondatok fajtái 26. Utaló- és kötőszavak összetett mondatokban 27. Összetett mondatok írásjelei 28. Jövevényszavak, ősi szavak, modern szavak 29-31. Szóösszetételek (alárendelő, mellérendelő) 32-33. Összetett szavak helyesírása 34-36. Szóképzés (szótő kiválasztás, képzett szavak fajtái, helyesírásuk) A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és teszi fel a kérdéseket. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia, vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ. Egy-egy témakörhöz 50-200 feladat (szó, mondat) tartozik. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehet újra próbálkozni, vagy kérni a helyes válasz kiírását. Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.

3 990 Ft
Nincs raktáron
Adatok
Kiadó
Marconi Szoftver
Cikkszám
11945
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Hasonló termékek