Nyitvatartás

1098 Budapest, IX.ker.

Dési Huber István u. 7.

        Hétköznap:

        9 - 17 óráig,

        szombaton:

        9 - 14 óráig.

Házhozszállítás

Kedves Vásárlónk! Webáruházunk és üzletünk készlete eltérhet egymástól. Kérjük konkrét termék iránt érdeklődjön elérhetőségeinken!

Játékvilág 4. Képes olvasókönyv

 Játékvilág 4. Képes olvasókönyv
ÚJ

Játékvilág 4. Képes olvasókönyv

A szerző az átdolgozás során is hű marad a Meixner-féle alapelvekhez, s ennek elméleti bázisát jelentő Ranschburg Pál és Jerome Bruner felfogásához kapcsolódik, azt működteti, és azt gondolja tovább. Az összekapcsolódó kötetek évfolyamokon átívelő feladatrendszere alaposan átgondolt, az olvasási készség kialakulásában meghatározó szerepet betöltő részképességek mint beszédképesség, tájékozódási képesség, ritmusérzék fejlesztése folyamatosan helyet kap.

Azoknak a 4. osztályos gyerekeknek készült, akik az olvasástanulásnak azon a szintjén állnak, amikor már szövegolvasásra és szövegértésre is képesek, de a különböző szövegtípusokból történő ismeretszerzésben még nem elég jártasak, további gyakorlásra, biztonságos tájékozódásra még szükség van.

Bővebben
2 200 Ft

Részletek

Célja az olvasási stratégiák kialakítása, fejlesztése, a szövegszintű információfeldolgozás gyakoroltatása. Az olvasmányok feldolgozásának idejét a pedagógus dönti el, mely több tanóra is lehet, melynek során az információt emlékezetben kell tartani, éppen úgy, ahogy regényt olvasunk.

A gyerekek életkori sajátosságait jól szem előtt tartva az olvasókönyvben a mesék, népmesék, mondák, versek, elbeszélések, regény részletek mellett az ismeretterjesztő szöveg, a hagyományok megismerését szolgáló leíró jellegű: adatokat, évszámokat is tartalmazó szöveg áll. A szemelvények összetétele: népköltészeti alkotások, népmesék, mondák, népszokások, irodalmi mesék.  Szerepel benne tündérmese, állatmese, gyermekregény részletek, történelmi anyagok, versek a klasszikus és a kortárs magyar irodalomból, amelyek igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz.

Az egyes szövegek feldolgozása következetesen tervezett algoritmus szerint történik. A tanulási folyamatnak a megismerés, megértés szakaszát öleli fel, a gyakorlás, alkalmazás a tankönyvcsalád többi kiadványainak segítségével történik.

Több mint száz hosszabb-rövidebb szemelvény szerepel a kötetben. Vannak többoldalas, hosszabb szövegek, amelyek igénylik a több órán át történő feldolgozást. A könnyebb anyagrésztől a nehezebb anyagrészig ívelő utat többször bejárva haladhatnak a tanulók. Az ismeretek spirális elrendezése, visszatérő rögzítése valamennyi kötetben tudatos, biztos tudást eredményez.

Az olvasókönyv két nagy egységből áll. A történetek, mesék fejezet, és közöttük az irodalmi élmény növelése érdekében egy-egy vers. Az Ünnepeink, hagyományaink fejezet, amely a tankönyv végén kapott helyet, itt a gyűjtemény verseinek száma még tovább nő. Az aktualitásnak megfelelően válogathatók az adott eseményhez illő szemelvények.

Adatok

Kiadó
OFI
Szerző
Hargitai Katalin
Cikkszám
NT-98524

Hasonló termékek