Értem és mondom

Értem és mondom
Értem és mondom
Értem és mondom
Értem és mondom
Értem és mondom
Értem és mondom
4 200 Ft

5-7 éves gyermekek beszédkifejezésének, beszédértésének fejlesztése

A színes képekkel illusztrált könyv 5-7 éves gyerekek logopédiai és komplex fejlesztőpedagógiai terápiájában egyaránt jól alkalmazható, egyéni és csoportos fejlesztés során is.

A könyvet szülők és szakemberek is használhatják. A szerzők mindenki számára  pontos útmutatóval látták el a képeskönyvet.  

Részletek

Logopédusoknak

  • A kiadvány célja az expresszív és receptív nyelvi területek komplex fejlesztése.
  • A könyv bal oldali lapjain található feladatok az egyes nyelvi szintek fejlesztését célozzák meg. A felső sorban a főnevek, igék, melléknevek aktív szókincsbe való beépítése zajlik (lexikai szint), míg az asszociációs gyakorlatok átvezetnek a szavak értésétől (szemantikai szint), felsorolásától a mondatok szerkesztéséig, megfogalmazásáig (szintaktikai-grammatika szint). Az érvelés és a folyamatok leírása már a mondatalkotást és a beszédhelyzethez, beszédpartnerhez való alkalmazkodást (pragmatikai szint) segítik.
  • A könyv jobb oldalán található feladatok elsősorban a beszédértés működését támogatják. A tizenegy különböző feladattípus kitér a fent említett nyelvi szintek mindegyikének fejlesztésére.

Fejlesztőpedagógusoknak

  • A kiadvány anyaga felhasználható egyéb kognitív területek fejlesztéséhez is (emlékezet, figyelem, gondolkodás).
  • A könyv feldolgozása tovább színesíthető a témákhoz kapcsolódó szemléltetőeszközökkel, tárgyakkal, játékokkal.
  • Motiváló ereje az önismeretre, az énképre, a személyiség kiteljesedésére is hathat.

Szülőknek

A technika fejlődésével a családok élete, a gyermeknevelés körülményei átalakultak. A gyermekek szabadidejük jelentős részét számítógép vagy tv előtt töltik el. A családok életében a beszélgetésekre sokszor alig marad idő, ezáltal a gyerekek kommunikációs képességei kevésbé fejlődnek.

Kiadványunk lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek játékos beszélgetéseken keresztül ismerkedjenek meg az őket körülvevő világgal, megtanulják gondolataikat, érzéseiket megfogalmazni, kifejezni. Így olyan jártasságot szerezhetnek a kommunikációban, mely biztos alapot nyújthat sikeres iskolakezdéshez a társas kapcsolatok harmonikus kialakításához.

  • Könyvünket olyan szülőknek ajánljuk, akik óvodás korú gyermekükkel szívesen beszélgetnek és játszanak nyelvi játékokat.
  • A könyv ismeretanyagát témakörökbe rendeztük.
Adatok
Kiadó
N.A.P. Kft
Szerző
Varga Katalin - Alkonyi Mónika
Méret, oldalszám
B/4
Cikkszám
9786150061535
Hasonló termékek
2 950 Ft
2 700 Ft
2 490 Ft
1 480 Ft
120 Ft
2 300 Ft
1 500 Ft
1 720 Ft