Hová bújt a matematika ?

Cikkszám: SK01
Hová bújt a matematika ?

Hová bújt a matematika ?

Cikkszám: SK01
2 390 Ft
Ebben a szakkönyvben igyekeztem összegezni az eddigi tapasztalataimat, amelyeket összegyűjtöttem:

• az óvodapedagógus-képzésben lévő oktató-nevelő munkám során (óvodapedagógia, didaktika és a pedagógiai tudományok egyéb területei, matematika módszertan oktatása és gyakorlati képzése),

• az óvóképzésben az óvodai gyakorlat vezetése során, a tevékenységekre való felkészítésben, vezetésében, elemzésében és értékelésében,

• számtalan óvodapedagógusi bemutató során,

• országos óvodapedagógiai szakmai konferenciák (szám szerint ez évig tizenhat alkalommal) szervezése, lebonyolítása során, amelyeknek szakmai gondozója és előadója voltam,

• számos nevelőtestületi, térségi és országos konferencia meghívott előadójaként, ahol törekedtem arra, hogy az óvodás gyermekek matematikai tapasztalatszerzését interaktív módon, kooperatív tevékenységek során csoportmunkában éljük át,

• a Hová bújt a matematika? általam összeállított akkreditált továbbképzés során, amely országszerte nagy érdeklődést váltott ki, így kb. ötven – vagy talán több is – alkalommal volt lehetőségem előadójaként tudásom átadni, mindemellett gazdagodni a minden napi gyakorlattal, eközben a problematikus kérdések re megkeresni a választ a részt vevő kollégákkal.

Arra vállalkozom, hogy egy olyan módszertan könyvet nyújtsak át, amelyben:

• a hangsúly az egyes gyermekekben lévő lehetőségek kibontakozására kerül,

• ahol a gyermek van a középpontban, a maga fejlődő személyiségével, egyediségével és sajátos fejlődési tempójával,

• ahol a mindennapi nevelőmunka a gyermekek sajátos igényeihez, érdeklődéséhez igazodik, tevékenységekben valósul meg, és önnön maguk szerezhetik meg az abban rejlő tapasztalatokat, mi közben azok fejlődésüket is elősegíti.

E kézikönyv azért időszerű, mert eligazít:

• az alapprogram szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeiben,

• a matematikai szakmai fogalomhasználat értelmezésében

• és a játékos ötleteivel, módszertani ajánlásaival segíti a tudatos felkészülést.

Ezért tartottam fontosnak az alábbi pedagógiai alapvetésre építkezni, kiemelten foglalkoznia gyermeki szükségletekkel. Majdan itt is (nem csak a II. kötetben) bemutatok egy olyan tevékenységtervet, amely a tevékenységben megvalósuló tapasztalatszerzést mintázza. A módszertani kérdések kifejtése ezekre épül.