miniLÜK Next Steps 1.

Cikkszám: LDI316
miniLÜK Next Steps 1.

miniLÜK Next Steps 1.

Cikkszám: LDI316

Napról napra, lapról lapra! Játszva leszel okosabb!
A gyerekek iskolai előmenetele során egyre nagyobb szerepet játszik az angol nyelvben nyújtott teljesítményük is. A füzet gyakorlatai, amelyek az angol nyelvi tanterv és a Közös Európai Referenciakeret figyelembevételével készültek, segítik a tanulók angol nyelvi szókincsének megalapozását, beszédkészségük fejlesztését. A gyakorlatok elsősorban a szókincsfejlesztésre irányulnak, céljuk, hogy a tanulók első pillantásra megértsék a szavakat és könnyedén elsajátítsák azok helyesírását is. Az oldalakon az egyes fogalmakat képi és írott formában is ábrázoltuk, hogy a gyerekek a már meglévő tudásukat felfrissítsék, illetve az új ismeretekkel kiegészítsék. A miniLÜK kirakókészlet segítségével további tankönyvek és egyéb taneszközök felhasználása nélkül is képesek a feladatok kidolgozására, és a megoldások helyességének önálló ellenőrzésére. A változatos, szemléletes illusztrációk szintén a tanulást motiválják, így minden adott, hogy a gyerek magabiztosan léphessen tovább. A füzetet miniLÜK kirakókészlettel használjuk!