Nyitva tartás

1098 Budapest

Dési Huber utca 7.

Hétköznap:

9 - 17 óráig

Szombaton: 

9 - 14 óráig

TOP termékek

Házhozszállítás

Kedves Vásárlónk! Webáruházunk és üzletünk készlete eltérhet egymástól. Kérjük konkrét termék iránt érdeklődjön elérhetőségeinken!

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban

Tartalom_x000D_
A szerkesztő előszava_x000D_
Pikó Bettina
A DEVIÁNS MAGATARTÁS ÉRTELMEZÉSI KERETEI A BIOPSZICHOSZOCIÁLIS ELMÉLET TÜKRÉBEN
A deviancia meghatározása és értelmezése
A devianciák oki háttere a biopszichoszociális modell tükrében
Biológiai-genetikai tényezők szerepe
Pszichikai tényezők szerepe
Társadalom és deviancia_x000D_
Piczil Márta
ANÓMIA-ELMÉLETEK
Szemléletváltozás a deviáns viselkedések megítélésében
Emile Durkheim anómia elmélete
A durkheimi anómia jelentősége napjainkban
Robert Merton anómia elmélete
A mertoni anómia-elmélet kritikája
A mertoni anómia jelentősége napjainkban_x000D_
Paul D. Shapiro
A CHICAGÓI ISKOLA ÉS A DEVIANCIA ÖKOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE
A Chicagói Iskola
Az ökölógiai megközelítés
A koncentrikus zóna modell (The Concentric zone Model)
Koncentrikus zónák
A Szektor Modell (The Sectpr Model)
Többgócú Modell (The Multiple Nuclei Model)
A Kulturális Átörökítés Elmélete (Cultural Transmission Theory)
Az ökológiai modell kritikája
Kortárs gondolatok az ökológia megközelítésről_x000D_
Piczil Márta
KULTÚRA- ÉS SZUBKULTÚRA ELMÉLETEK
Fogalmi keretek, a szociológiai megközelítés lehetőségei
Ifjúsági szubkultúra kutatások a nemzetközi irodalomban
A klasszikus hullám eredményei
Szubkultúrák, ifjúsági devianciák Magyarországon
Kezelés vagy szolgáltatás? A megoldás lehetőségei_x000D_
Piczil Márta
A SZIMBOLIKUS INTERAKCIONIZMUSDEVIANCIA ELMÉLETE
A címke eredete - Ki ítél?
Az elmélet kialakulásának előzményei
Kívülállók - A deviáns életút kialakulása
Az elmélet értékelése_x000D_
Piczil Márta
EGYÉB, DEVIANCIÁT MAGYARÁZÓ ELMÉLETEK
A differenciális asszociáció elmélete
A konfliktus modell
A radikális kriminológia elmélete
Fenomenológiai megközelítés_x000D_
Piczil Márta
BĹ°NÖZÉS MINT DEVIANCIA
Fogalmi meghatározások, mérési módszerek
A bűnözés jelzőszámainak alakulása Magyarországon_x000D_
Pikó Bettina
A MENTÁLIS ZAVAROK SZOCIOLÓGIÁJA
A mentális betegségek szociológiai értelmezésének modelljei
Pszichiátriai epidemiológia
A pszichiátriai intézmények szociológiája_x000D_
Pikó Bettina
AZ ÖNGYILKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA
Az öngyilkosság definíciója
Az öngyilkosság mint társadalmi tény
Az öngyilkosság előfordulását befolyásoló szociodemográfiai jellemzők és egyéb kockázatot növelő tényezők
A magyarországi öngyilkossági gyakoriság sajátosságai
Öngyilkosság és kultúra_x000D_
Pikó Bettina
A DROGFOGYASZTÁS MINT DEVIANCIA
A drog jelentése és a drogfogyasztás deviancia jellege
Drog-epidemiológia
Kultúra, szubkultúrák és a drog (A drog mint szimbólum)_x000D_
Pikó Bettina
AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS AZ ALKOHOLIZMUS SZOCIOLÓGIÁJA
Az alkohol mint drog
Az alkoholfogyasztás és alkoholizmus társadalom-statisztikája
Az alkoholizmus mint deviancia
Alkoholizmus és kultúra: az alkohol mint szimbólum_x000D_
Pikó Bettina
A BETEGSÉG MINT DEVIANCIA: A RÁK, a FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ AIDS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE
A deviancia értelmezése a betegségfolyamatokban
Betegség és stigmatizáció
A betegség mint metafora: fenomenológiai megközelítés
Korunk betegsége, az AIDS mint deviancia_x000D_
Rácz Attila Endre
GRAFFITI: DEVIANCIA ÉS MĹ°VÉSZET
Graffiti mint deviancia
A szubkultúra-vizsgálatok alapvető módszertani problémája
Graffiti
Művészettől a devianciáig
Társadalmi reakció a graffitis szubkultúra világára
A graffiti mint deviáns karrier_x000D_
Takács Judit
HOMOSZEXUALITÁS: DEVIANCIA?
Az emberi jogi megközelítés
A medikalizált modell
A társadalmi konstrukciós modell_x000D_
Buda Béla
A MEGELŐZÉS ÉS EGÉSZSÉGPROMÓCIO ÁLTALÁNOS LEHETŐSÉGEI A DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁKBAN
Történeti előzmények
Fogalomelemzés
A mai felfogás
A deviáns viselkedésformák visszaszorítása
A megelőzés általános lehetőségei
Az általános megelőzés dilemmái_x000D_
Buda Béla
A SPECIFIKUS MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI A DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁKBAN
Pszichiátriai megbetegedések
Öngyilkosság
Alkoholabúzus és alkoholizmus
Drogmegelőzés
Bűnözés_x000D_
Epilógus_x000D_
A szerzők_x000D_

2 520 Ft
Adatok
Cikkszám
13777
Kiegészítő termékek
Hasonló termékek