Emlékkötet dr. Gordosné Szabó Anna tiszteletére Gyógypedagógiai Szemle

Cikkszám: 12358
Emlékkötet dr. Gordosné Szabó Anna tiszteletére Gyógypedagógiai Szemle

Emlékkötet dr. Gordosné Szabó Anna tiszteletére Gyógypedagógiai Szemle

Cikkszám: 12358
A Gyógypedagógiai Szemle különszáma dr. Gordosné Szabó Anna tiszteletére


Csocsán Emmy: Előszó

Lányiné Engelmayer Ágnes: Tudománytörténeti reflexiók a gyógypedagógia, a pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia kapcsolatához

Pukánszky Béla: Párhuzamok és ellenpontok. Gondolatok A magyar gyógypedagógus-képzés története című kötet olvasása közben

Mesterházi Zsuzsa: Gyógypedagógusok doktori képzése

Gereben Ferencné: Klinikai gyógypedagógia: a tágan értelmezett gyógypedagógia-tudomány és -gyakorlat ismeretrendszere történeti aspektusból

Benczúr Miklósné: A szomatopedagógia történeti előzményeinek irodalmi áttekintése

Márkus Eszter – Papp Gabriella: Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon: szerkezeti és tartalmi változások a Bologna-folyamat hatására

Torda Ágnes: Gondolatok a gyógypedagógiai tevékenység alakulásáról az ezredforduló idején

Csányi Yvonne – Perlusz Andrea: Technikai, módszertani, szemléleti és populációs változások a hallássérültek pedagógiájában (1957–2012)

Fehérné Kovács Zsuzsanna: A logopédiai tevékenység tartalmi dominanciáinak változása a hang-, beszéd- és nyelvi zavarok gyógypedagógiája területén

Dérczyné Somogyi Veronika – Katona Krisztina – Somorjai Ágnes: A súlyos fokban látássérültek gyógypedagógiájának öröksége és új útjai

Rózsáné Czigány Enikő – Vargáné Molnár Márta: A pszichopedagógia fejlődése a gyógypedagógiai tevékenységek rendszerében

Stefanik Krisztina – Őszi Tamásné: Egy régi-új ismerős: az autizmusspektrum korszerű pedagógiája

Mezeiné Isépy Mária: Gordosné dr. Szabó Anna, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének alapító tagja, a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztője

Schumayer Izolda :"A Bárczi Könyvtára". Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtári gyűjteményének alakulása a kezdetektől napjainkig

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Gellért Etelka: Tudósok és emberek. Dr. Tóth Zoltán és Gordosné dr. Szabó Anna, a gyógypedagógia meghatározó személyiségei