Rajta! Viselkedési zavarok megelőzése és korrekciója óvodáskorban

Cikkszám: 11613
Rajta! Viselkedési zavarok megelőzése és korrekciója óvodáskorban

Rajta! Viselkedési zavarok megelőzése és korrekciója óvodáskorban

Cikkszám: 11613
Ez a foglalkoztató füzet rövid történetek formájában olyan helyzeteket, problémákat vet fel, amelyek bármely óvodáskorú gyermek életében előfordulhatnak. Az egyes szituációk a mindennapi életből indulnak ki, melyek megoldása nem egy sémán alapszik, hanem mintegy gondolatébresztés formájában nyitva hagyja a történet befejezését. Így lehetővé teszi mindenki számára a tanulság megfogalmazását, a kreativitás,a fantázia, az erkölcsi ítélőképesség fejlesztését. A feldolgozás során az alábbi kiemelt részterületek fejlesztése, fejlődése történik:

Énkép, önbizalom, reális önértékelés
Konfliktuskezelés, kudarctűrés, erkölcsi ítélőképesség
Grafomotoros készség
Emlékezeti funkciók
Beszédészlelés, beszédértés, nyelvi kifejezőképesség